Orange County CBD

Orange County CBD

Orange County CBD patr√≠ medzi vyhńĺad√°van√© eur√≥pske znańćky z konopn√©ho priemyslu, ktor√© pon√ļkaj√ļ cenami oveŇ°an√© produkty z konope vr√°tane Ň°pińćkov√Ĺch CBD kvapiek a olejov. Tentokr√°t bude ale reńć predovŇ°etk√Ĺm o elektronick√Ĺch zariadeniach s n√°zvom vape pen a¬†tekut√Ĺch vape n√°plniach, ktor√© maj√ļ nielen prvotriedny obsah. OC CBD vape pen a vape CBD liquid patria medzi najkvalitnejŇ°ie v√Ĺrobky vo svojej kateg√≥rii, ńćo je jeden z d√īvodov, preńćo s√ļ tak popul√°rne. ŇĹiadny nikot√≠n, THC, PG ani VG, len sila rastliny konope – kanabinoidov a terp√©nov aŇĺ z USA.

Ocenenia znańćky OC CBD: 1. NajlepŇ°ia CBD tinkt√ļra (Cannavist Awards 2021) +¬† 2. NajlepŇ°ie CBD vape (Cannavist Awards 2021) + 3. NajlepŇ°ia CBD znańćka (Cannavist Awards 2021) + 4. Produkt roka (Cannavist Awards 2020) + 5. NajlepŇ°ia CBD tinkt√ļra (Cannavist Awards 2020) + 6. NajlepŇ°ia inov√°cia (Hemp & CBD Expo 2020) + 7. NajlepŇ°ia CBD znańćka (EcigClick Awards 2020) + 8. NajlepŇ°ia v√ĹdajŇąa CBD (Cannavist Awards 2020) + 9. NajlepŇ°ie CBD vape (Cannavist Awards 2020) + 10. NajlepŇ°√≠ CBD extrakt (Hemp & CBD Expo 2020) + 11. NajlepŇ°ie balenie (Hemp & CBD Expo 2020) + 12. NajlepŇ°ie CBD vapes (Cannalabs Award Steel Experience 2021)

V r√°mci n√°Ň°ho robustn√©ho syst√©mu riadenia kvality sledujeme vŇ°etky zloŇĺky naŇ°ich produktov sp√§Ň• k ich p√īvodu, vr√°tane Ň°arŇĺ√≠, dod√°vateńĺov a intern√Ĺch vstupov; skr√°tka vŇ°etko, ńćo rob√≠me, sa d√° vysledovaŇ• aŇĺ ku zdroju – od konopn√©ho semienka aŇĺ po reg√°l v obchode.

Znańćka Orange County CBD m√° s√≠dlo vo Veńĺkej Brit√°nii, svoje konope vŇ°ak pestuje na svojich poliach v slneńćnej Kalifornii, kde sa o √ļrodu staraj√ļ jej sk√ļsen√≠ farm√°ri a odborn√≠ci na kanabis. Konopn√Ĺ priemysel v USA je o niekońĺko rokov popredu ako eur√≥psky priemysel s konope, ńćo sa, samozrejme, odr√°Ňĺa aj na √ļrovni kvality ako takej. Od OC produktov je preto moŇĺn√© maŇ• nadŇ°tandardne vysok√© ońćak√°vania. Dosvedńćuje to navyŇ°e hneńŹ niekońĺko v√Ĺznamn√Ĺch ocenen√≠, medzi ktor√Ĺmi figuruje napr√≠klad i prv√© miesto na CANNAVIST AWARDS.

Orange County CBD sa zrodilo v roku 2019 po tom, ńćo dvaja priatelia podnikli revoluńćn√Ĺ v√Ĺlet do Golden State v Kalifornii. S √ļmyslom n√°jsŇ• konope najlepŇ°ej kvality, ktor√© sme potrebovali na revol√ļciu na eur√≥pskom trhu s CBD, sme hńĺadali Ň°iroko ńŹaleko po p√īvabn√Ĺch zelen√Ĺch poliach. Po v√Ĺvoji, v√Ĺrobe a uveden√≠ naŇ°ej znańćky sme sa stali medzin√°rodnou veńĺmocou, ktor√° berie svet CBD √ļtokom.

Zobrazuje sa vŇ°etkych 23 v√Ĺsledkov

Zobrazuje sa vŇ°etkych 23 v√Ĺsledkov